Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Căn Hộ 3 Phòng Ngủ (Tầng PENTHOUSE) Chung Cư 170 Đê La Thành

Chung cư 170 Đê La Thành do chủ đầu tư là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu GP-Invest thiết kế chia căn hộ 3 phòng ngủ (tầng 21-22 PentHouse) theo các loại diện tích là: 192,7m2, 196m2, 197,5m2, 200m2, 235,4m2, 236,3m2, 239,3m2.

- Căn hộ 3 phòng ngủ số 8 diện tích 192,7m2 từ tầng 21 đến tầng 22 chung cư 170 Đê La Thành gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ chính, 1 phòng ngủ phụ, 4 vệ sinh, 2 ban công, 1 lôgia, 2 kho.


 - Căn hộ 3 phòng ngủ số 01 diện tích 196m2 từ tầng 21 đến tầng 22 chung cư 170 Đê La Thành gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ chính, 1 phòng ngủ phụ, 3 vệ sinh, 1 ban công, 1 lôgia, 1 kho.

 - Căn hộ 3 phòng ngủ số 2 diện tích 197,5m2 từ tầng 21 đến tầng 22 chung cư 170 Đê La Thành gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ chính, 1 phòng ngủ phụ, 3 vệ sinh, 2 ban công, 1 lôgia, 1 kho. - Căn hộ 3 phòng ngủ số 3 diện tích 200m2 từ tầng 21 đến tầng 22 chung cư 170 Đê La Thành gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ chính, 1 phòng ngủ phụ, 4 vệ sinh, 1 ban công, 2 lôgia, 1 kho. - Căn hộ 3 phòng ngủ số 6 diện tích 235,4m2 từ tầng 21 đến tầng 22 chung cư 170 Đê La Thành gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ chính, 1 phòng ngủ phụ, 4 vệ sinh, 2 ban công, 1 lôgia, 2 kho. - Căn hộ 3 phòng ngủ số 8 diện tích 236,4m2 từ tầng 21 đến tầng 22 chung cư 170 Đê La Thành gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ chính, 1 phòng ngủ phụ, 4 vệ sinh, 2 ban công, 2 lôgia, 1 kho. - Căn hộ 3 phòng ngủ số 8 diện tích 192,7m2 từ tầng 21 đến tầng 22 chung cư 170 Đê La Thành gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ chính, 1 phòng ngủ phụ, 4 vệ sinh, 3 ban công, 1 lôgia, 1 kho.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét